Interfejs sytemu

Jeśli chcemy wygodnie poruszać się po systemie Microsoft Dynamics NAV, powinniśmy dobrze poznać elementy interfejsu użytkownika. Poniżej opisano kluczowe elementy interfejsu, takie jak menu aplikacji, wstążka oraz panel nawigacyjny. W końcowej części artykułu opisano dwa najczęściej używane typy stron (lista oraz karta). 


Wstążka

Jednym z najbardziej istotnych elementów interfejsu użytkownika jest wstążka. Większość akcji wykonywanych w systemie jest dostępnych właśnie z poziomu wstążki.  Wstążka jest dobrze znana większości użytkowników z innych programów np. Microsoft Excel. Niewątpliwą zaletą wstążki jest jej intuicyjność.
 
Poniżej została opisana jej struktura. Wstążka składa się z zakładek wewnątrz których są umieszczone ikony odpowiadające określonym działaniom w systemie. Tak zwane akcje/działania zostały podzielone na odpowiednie grupy.Na przykład wybierając widok „Konta bankowe” na wstążce pojawiają się następujące zakładki „NARZĘDZIA GŁÓWNE”, „NAWIGUJ”, „RAPORTY”. W każdej zakładce mamy kilka grup ikon odpowiadających określonym funkcjonalnościom w systemie. Taka struktura występuje zarówno w wersji desktopowej jak i przeglądarkowej.


Panel nawigacji

Panel nawigacji znajduje się po lewej stronie interfejsu. Występuje w obu wersjach systemu: desktopowej oraz przeglądarkowej.
Panel nawigacji zawiera następujące zakładki „Strona główna”, „Zaksięgowane dokumenty”, „Akceptacje”, „Administracja”, „Działy”.
W poniższym przykładzie jesteśmy zalogowani w roli „Księgowy”, dlatego elementy pojawiające się w panelu nawigacyjnym odpowiadają potrzebom księgowego.
Na poniższym zrzucie ekranu panel nawigacji został zaznaczony czerwoną ramką.Na przykład, jeśli klikniemy na „Zaksięgowane dokumenty”. Widzimy „Zaksięgowane wydania sprzedaży”, „Zaksięgowane dokumenty sprzedaży” itd.Podsumowując, używając panelu nawigacji możemy dostać się do wszystkich stron, raportów i funkcji występujących w systemie. Poniższy zrzut ekranu przedstawia skorzystanie z drzewka panelu nawigacji w celu dostania się do określonych funkcjonalności zarządzania magazynem.


Pasek statusu

Pasek statusu występuje w dolnej części aplikacji desktopowej. Element ten nie w wersji przeglądarkowej. Pasek statusu jest używany w celu przełączenia się z jednej firmy do drugiej lub edycji daty roboczej. Poza tym, na pasku statusu widnieje nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika.
W poniższym zrzucie ekranu pasek statusu został zaznaczony czerwoną ramką.


Strony

Strony to bez wątpienia główny element interfejsu użytkownika. Stron używamy żeby wyświetlić informacje, wprowadzić nowe dane do systemu lub edytować istniejące dane. Dwa najpopularniejsze typy stron to Lista oraz Karta. Szczegółowy opis elementów znajdujących się na poszczególnych stronach został zamieszczony na poniższych zrzutach ekranu.

1) Strona typu lista
  1. Wstążka
  2. Panel filtrowania
  3. Lista
  4. Fact Box


2) Strona typu karta
Przyjrzyjmy się drugiemu typowi stron jakim jest Karta. Ten typ stron pojawia się gdy chcemy wprowadzić lub edytować dane w systemie. Tutaj również występuje wstążka (1), i  Fact Box(4). Nowe elementy to rozwinięta zakładka wraz polami do uzupełnienia (2) oraz pozostałe zakładki które na poniższym zrzucie są zwinięte (3).


Menu aplikacji

Menu aplikacji jest dostępne tylko w wersji na system Windows. W wersji przeglądarkowej zamiast menu aplikacji możemy użyć „My Settings”.

Data robocza
W menu aplikacji możemy zmienić datę roboczą. Alternatywnie możemy skorzystać z niebieskiego paska statusu znajdującego się w dolnej części okienka.Język
Kolejnym elementem który możemy wybrać z poziomu menu aplikacji jest język. Możliwość zmiany języka jest dostępna gdy Twoja wersja zawiera różne wersje językowe.Serwer
Następnym elementem który konfigurujemy z poziomu menu aplikacji jest wybór serwera.Firma 
Jeśli chcesz zmienić firmę z jednej na drugą, możesz tego dokonać z poziomu menu aplikacji. Firmę można także zmieniać klikając na nazwę firmy na niebieskim pasku statusu. Dostosuj
Dynamics NAV posiada wiele opcji personalizacji. Przykładowo możemy wybrać które elementy znajdą się na wstążce lub w panelu nawigacji.Pomoc
Ostatnim elementem na liście menu aplikacji jest odnośnik do strony z pomocą. Artykuł powstał w oparciu o Dynamics Learning Portal. Więcej podobnych materiałów z zakresu Microsoft Dynamics NAV tutaj

Zaufali nam:
 

DYNAMICS DEVELOPMENT CENTER Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Polityka prywatności
tel.: +48 22 465 91 52
e-mail: contact@dynamicsdc.com