Funkcjonalności

 • Zarządzanie finansami i księgowość

  System Microsoft Dynamics NAV ułatwia zarządzanie standardowymi procesami, danymi oraz działaniami finansowymi, takimi jak: księgowanie transakcji, przygotowywanie sprawozdań finansowych, obsługa kont bankowych, kosztów produkcji, zapasów oraz środków trwałych.

  Główne obszary z zakresu zarządzania i księgowości: 
  • ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MSR I USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI
  • KSIĘGA GŁÓWNA
  • KSIĘGOWANIE W SYSTEMIE MICROSOFT DYNAMICS NAV
  • VAT
  • ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
  • NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
  • RACHUNEK KOSZTÓW
  Przeczytaj więcej w pliku pdf - POBIERZ  
 • Środki trwałe

  Użytkownicy systemu Microsoft Dynamics NAV otrzymują w pełni zintegrowany moduł zarządzania środkami trwałymi, który umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie aktywami firmy.
  Przy pomocy oprogramowania Dynamics NAV można śledzić istotne informacje dotyczące środków trwałych, takie jak: koszty i harmonogramy konserwacji, koszty nabycia i utrzymania.

  Główne obszary z zakresu środków trwałych:
  • ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI
  • ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI
  • ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI SPRZEDAŻY
  • CENY SPRZEDAŻY I RABATY
  • ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
  • ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM (WMS)
  Przeczytaj więcej w pliku pdf - POBIERZ
 • Produkcja

  Kompleksowe działania wymagają skutecznego i wydajnego planowania. Pracownicy odpowiedzialni za planowanie produkcji powinni więc określić, jakie konkretne wyroby należy wyprodukować w danym okresie czasu, aby pokryć wymagane zapotrzebowanie. Działania te stanowią część Harmonogramu głównego produkcji (MPS). Pracownicy zajmujący się planowaniem potrzeb materiałowych ustalają, jakie ilości podzespołów i surowców są niezbędne do realizacji zleceń produkcyjnych określonych w harmonogramie. Jest to tak zwane Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Jeśli firma nie obsługuje stałych zamówień sprzedaży, do zadań planistów należy szacowanie przyszłego zapotrzebowania na zapasy, czyli prognozowanie.
  System Microsoft Dynamics NAV umożliwia obsługę procesów produkcji, które obejmują w pełni zintegrowane funkcje, takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie.

  Główne obszary z zakresu produkcji: 
  • KOMPLETACJA
  • ZLECENIA PRODUKCYJNE
  • PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE PRODUKCJI (MPS, MRP)
  • PLANOWANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH (CRP- CAPACITY REQUIREMENTS PLANNING)
  • ZLECENIA SERWISOWE
  • E-USŁUGI
  Przeczytaj więcej w pliku pdf - POBIERZ
 • Kadry i płace

  ​Moduł Kadry i Płace stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania personelem i rachuby płac. Umożliwia między innymi tworzenie kadrowej bazy danych, generowanie licznych dokumentów, prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji, wyliczanie wynagrodzeń i zasiłków, a także księgowanie list płac według definiowalnych kryteriów. Moduł Kadry i płace pozwala na kompleksowe zarządzanie procesem naliczania i kontroli różnych form wynagrodzenia, definiowanie dowolnych składników wynagrodzenia wraz z algorytmami ich wyliczania dla poszczególnych grup pracowników, prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy czy pełną integrację z Księgą Główną. Dzięki rozwiązaniu Kadry i Płace, wszystkie dane pracownika są gromadzone w jednym miejscu, w bazie danych, co w konsekwencji oznacza brak konieczności odszukiwania dokumentów źródłowych.
  • KADRY
   kartoteka pracownika, kalendarze (harmonogramy), rejestr nieobecności
  • PŁACE
  naliczanie wynagrodzenia, listy korygujące, przelewy, pożyczki, księgowanie list płac, dzienniki, deklaracje podatkowe, deklaracje zus, historia zmian, raporty i dokumenty

  Przeczytaj więcej w pliku pdf - POBIERZ
 • Dostępne narzędzia developerskie

  • PROJEKTANT TABEL 
  Projektant    tabel    umożliwia    modyfikowanie    objętych    licencją    obiektów    typu    tabela    (z    wyjątkiem    tabel    aktualizujących    tabele    chronione).    Korzystając    z    granuli    Projektant    tabel,    można    zmieniać    właściwości    w    istniejących    tabelach,    dodawać    pola    i    tworzyć    nowe    klucze.    Projektant    tabel    nie    zapewnia    dostępu    do    kodu    aplikacji    w    tabelach.    Granula    obejmuje    10    obiektów    typu    tabela    co    oznacza,    że    użytkownik    może    samodzielnie    tworzyć    nowe    tabele.
  • PROJEKTANT STRON
  Projektant    stron    umożliwia    modyfikowanie    objętych    licencją    obiektów    typu    strony    (z    wyjątkiem    stron    aktualizujących    tabele    chronione),        nie    zapewnia    jednakże    dostępu    do    kodu    aplikacji.    Granula    obejmuje    100        stron    a    w    jej    ramach    można    korzystać    z    projektanta    okienka    nawigacji,    który    umożliwia    tworzenie    nowych    pozycji    menu    i    modyfikowanie    istniejących    menu    głównych. 
  • PROJEKTANT PORTÓW XML
  Projektant    portów    XML    umożliwia    modyfikowanie    objętych    licencją    obiektów    typu    port    XML    (z    wyjątkiem    portów    XML    aktualizujących    tabele    chronione).    Oprócz    tego    zapewnia    dostęp    do    kodu    w    tych    obiektach.    Projektant    portów    XML    obejmuje    100    obiektów    typu    port    XML.    W    ramach    granuli    można    korzystać    z    projektanta    okienka    nawigacji,    który    umożliwia    tworzenie    nowych    pozycji    menu    i    modyfikowanie    istniejących    menu    głównych.
  • KREATOR APLIKACJI
  Kreator    aplikacji    umożliwia    modyfikowanie    objętych    licencją    obiektów    typu    jednostka    kodu    (z    wyjątkiem    jednostek    kodu    aktualizujących    tabele    chronione).    Dodatkowo,    granula    zapewnia    dostęp    do    kodu    C/AL    w    licencjonowanych    obiektach    typu    tabela,    formularz    i    strona
  • PROJEKTANT ROZWIĄZAŃ
  Projektant    rozwiązań    umożliwia    modyfikację    obiektów,    które    obejmuje    licencja,    jak    również    obiektów    aktualizujących    tabele    chronione.    Funkcjonalność    zapewnienia    dostęp    do    zestawu    narzędzi    obsługujących    aktualizację    i    transformację    oprogramowania    (tzw.    Upgrade    Toolkit    i    Transformation    Tool)    oraz    do    opcji    menu    Translate/Export    i    Translate/Import    w    narzędziu    Projektant    obiektów    (Object    Designer). 

  Przeczytaj więcej w pliku pdf - POBIERZ
 • Raportowanie, analityka oraz BI

  Sukces w biznesie w dużej mierze zależy do umiejętności analizowania i interpretowania danych biznesowych pochodzących z różnych źródeł w organizacji oraz efektywnego ich wykorzystania w działaniu. Właściwa interpretacja danych dotyczących działalności firmy to znaczący czynnik sukcesu. Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV umożliwia lepszy dostęp do danych i ułatwia ich interpretację, dostarcza użytkownikom odpowiedzi na konkretne pytania w postaci raportów, wykresów i analiz. Ułatwia również współpracę oraz dystrybucję informacji poprzez platformę Business Insight opartą o rozwiązania Microsoft, takich jak Microsoft SQL Server, Microsoft Office i Microsoft SharePoint. Microsoft Dynamics NAV umożliwia zatem zwrot z inwestycji w aplikacje Microsoft oraz efektywne wykorzystanie narzędzi dostępnych na pulpicie, a także generowanie niezbędnych zestawień i raportów. 
  Microsoft Dynamics umożliwia szybki wgląd we wszystkie niezbędne informacje przy pomocy znanych użytkownikom narzędzi, które znajdują się już na ich pulpitach. Elastyczne oraz wszechstronne narzędzia do raportowania, prosta obsługa analityki biznesowej oraz dostęp do danych poprzez platformę Microsoft SQL sprawiają, że system w pełni spełnia potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

  Główne obszary z zakresu raportowania, analityki oraz BI:
  • RAPORTOWANIE
  • POWER BI
  • WYNIKI FINANSOWE
  • XBRL
  Przeczytaj więcej w pliku pdf - POBIERZ

Zaufali nam:
 

DYNAMICS DEVELOPMENT CENTER Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Polityka prywatności
tel.: +48 22 465 91 52
e-mail: contact@dynamicsdc.com