Wycena online

Raportowanie z Business Central

Raportowanie z Business Central
Narzędzie klasy Business Intelligence opracowane specjalnie dla systemów Dynamics. Poznaj możliwości tego rozwiązania podczas prezentacji DEMO.

Skróć czas i obniż koszty raportowania

Dzięki kompleksowemu narzędziu do raportowania, które współpracuje z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel, skrócisz czas i wyeliminujesz błędy. Buduj raporty i zestawienia w oparciu o dane pochodzące z Dynamics NAV/Business Central, bez kopiowania i wklejania.

Do czego służy narzędzie?
✓ Odświeżanie danych w ustalonych przedziałach czasowych;
✓ Automatyczna dystrybucja raportów;
✓ Konsolidacja informacji (łączenie informacji z różnych źródeł);
✓ Zaawansowane raporty;
✓ Generowanie atrakcyjnych dashboardów w zaledwie kilka minut;
✓ Kostki OLAP;
✓ Gotowe szablony raportów;
✓ Hurtownia Danych

Kluczowe funkcjonalności

Raporty na podstawie danych z systemu Microsoft Dynamics

☑ Tworzenie raportów w czasie rzeczywistym.

☑ Konsolidacja danych wielu organizacji.
☑ Sprawozdania finansowe.
☑ Dashboardy i raporty (20+ gotowych raportów).
☑ Zintegrowane funkcjonalności Microsoft Dynamics  365 Business Central (Dynamics NAV).
☑ FlowField, FlowFilter. 

Rozwiązania Business Inteligence dla systemów Dynamics

☑ Dashboardy i raporty (45+ gotowych raportów).
☑ Tworzenie raportów z kilku baz danych.
☑ Automatyczne planowanie raportów i dystrybucja danych.
☑ Formatowanie i projektowanie raportów.
☑ Snippets – schowek przechowujący funkcje z Excela.
☑ Kreator tworzenia raportów.
☑ Zaawansowane wymiary.

 

Poznaj korzyści

Podejmowanie decyzji na podstawie wiarygodnych analiz

Wygodny dostęp do danych

Praca w znanym środowisku Microsoft Excel

Umiejętność programowania nie jest potrzebna

Instalacja w 1 dzień

Bez ręcznego kopiowania i wklejania danych

WEBINAR: Jak skrócić czas budżetowania o połowę?

Kontakt

Imię i nazwisko
Nazwa firmy *
Telefon
Adres e-mail *
Dodatkowe informacje