Wycena online

Audyt

Audyt Dynamics 365 Business Central
Audyt i doradztwo dla systemu Microsoft Dynamics

Jak przebiega proces audytu?

Aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność wykorzystania systemu klasy ERP warto zainwestować w audyt u zaufanego partnera Microsoft. Nasi doświadczeni, interdyscyplinarni specjaliści sprawdzą czy zaimplementowany system spełnia cele Twojej organizacji.

Proces rozpoczyna się od zgłoszenia potrzeby zrealizowania audytu. Następnie podczas krótkiej rozmowy nasi specjaliści ustalą zakres działań. W kolejnym etapie zaproponujemy rekomendowany harmonogram prac oraz ustalimy priorytetowe obszary. Przed przystąpieniem do pracy przygotujemy ofertę zawierającą przejrzystą wycenę. Po zaakceptowaniu warunków umowy przechodzimy do realizacji. Przeanalizujemy w jakim stopniu działanie Twojego systemu wymaga optymalizacji, przetestujemy infrastrukturę, sprawdzimy integralność procesów oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Na koniec wyciągniemy wnioski i przekażemy raport zawierający odpowiednie rekomendacje. 

Korzyści z przeprowadzenia audytu

Pomoc w prawidłowym zaimplementowaniu wybranych funkcjonalności

Rekomendacje sprzętowe i dotyczące bazy danych

Doradztwo w zakresie wyboru licencjonowania

Identyfikację procesów, które mogą zostać zoptymalizowane

Wykrycie i naprawa błędów wdrożeniowych

Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT

Przed przystąpieniem do realizacji należy przeprowadzić wstępne spotkanie w formie warsztatów, podczas którego będą ustalone cele audytu, zakres oraz harmonogram.
Należy ustalić wewnętrzny zespół współpracujący z podmiotem audytującym. Poza kierownictwem istotny jest kontakt z zespołem informatycznym, który na co dzień nadzoruje pracę systemu. 
Z reguły wystarczą podstawowe dane dostępowe do systemu. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba danych dostępowych do bazy danych lub potrzeba skontaktowania się z administratorem infrastruktury IT.

 

Dowiedz się jakie informacje uzyskasz po przeprowadzonym audycie.

Adres e-mail

Doświadczeni specjaliści

Michał Słabowski

Michał Słabowski

15 lat doświadczenia

30+ projektów

Piotr Polańczyk

Piotr Polańczyk

16 lat doświadczenia

20+ projektów

Patryk Roguski

Patryk Roguski

13 lat doświadczenia

20+ projektów

Poznaj naszych klientów

Umów rozmowę przed audytem

Imię i nazwisko
Nazwa firmy *
Telefon
Adres e-mail *
Dodatkowe informacje