Wycena online

Blog

JPK VAT7M/K (dawniej JPK_VDEK) Split Payment oraz Biała lista (nagranie webinarium)
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi JPK_VAT7M/K (dawniej JPK_VDEK)
Kalendarium zmian prawnych
•    Obowiązkowy Split Payment – 1 listopada 2019
•    Biała lista – 1 stycznia 2020
•    JPK_VAT7M/K (dawniej JPK_VDEK) – 1 lipca 2020

W roku 2019 największe zmiany to Split Payment oraz Biała lista. W roku 2020 należy być gotowym na JPK_VAT7K.


Dlaczego nie JPK_VAT (4)?
Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy od 1 lipca 2020 r.

Nowy JPK_V7 zastępuje i łączy w jeden plik oraz dodatkowo zawiera: VAT-7 (JPK_V7M) lub VAT-7K (JPK_V7K), plik JPK_VAT obowiązujący do lipca 2020 r., będący potwierdzeniem danych z ewidencji VAT podatnika  oraz np. VAT-27, VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT
Nie będzie natomiast dotyczyć (np. deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14). 

Za okresy od dnia 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT. 

Oznaczenia GTU, oznaczenia procedur podatkowych - Atrybuty VAT
Część ewidencyjna winna zawierać grupowanie towarów i usług (GTU 1-13 lub wskazanie transakcji spoza grupowań) - podział niezależny od PKWiU lub PKD wskazuje transakcje z grup ryzyk podatkowych; grupowania obejmować będą rozliczenia podatku należnego,
•    Oznaczeń GTU nie stosuje się w przypadku wprowadzenia w JPK_V7M i JPK_V7K transakcji:
•    zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
•    zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
•    sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
•    zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa, w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca).
Oznaczenie procedur podatkowych (jednej z 13 możliwych do wyboru lub rozliczenia poza wybranymi procedurami),
Oznaczenie typu dokumentu będącego przedmiotem wykazania w ewidencji, różnego rodzaju przy dokumentach własnych i obcych.
 
Elementy polskiej lokalizacji w Dynamics NAV / Business Central
Aby zobaczyć jak elementy polskiej lokalizacji (JPK_VDEK, Biała lista oraz MPP) są obsługiwane przez system Dynamics NAV/Business Central zachęcamy do zapoznania się z zapisem naszego webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=o8uIrklMsI8& Źródła: W tekście wykorzystano materiały dostępne na stronach Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/ oraz portalu jpk.info.pl