Wycena online

Blog

Integracja Dynamics 365 z Microsoft Outlook
Jedną z kluczowych zalet Dynamics 365 jest ścisła integracja z aplikacjami Office. W niniejszym artykule skupimy się na integracji Dynamics z programem Microsoft Outlook za pomocą „Dynamics 365 App for Outlook”. 
W 2020 roku add-on do Outlooka znany pod nazwą Outlook COM add-in przestanie być wspierany. Zostanie zastąpiony przez Dynamics 365 App for Outlook.

Główne różnice pomiędzy Outlook COM add-in oraz Dynamics 365 App for Outlook 
 
Rozwiązanie Outlook COM add-in Dynamics 365 App for Outlook
Technologia Oparty na COM/VSTO.
Na podstawie przestarzałego klienta WEB.
SQL Server Compact 4.0 (koniec wsparcia w 2021).
Model Adds-ins (JS/HTML)
Oparty na zunifikowanym interfejsie.
Wydajność Znany z wpływu na wydajność urządzenia. Niski wypływ na wydajność urządzenia.
 
Klient Windows + Outlook (aplikacja desktopowa). Windows, Mac OS, Android, iOS dostęp typu Web.

Lista korzyści wynikająca z połączenia Dynamics 365 z Outlookiem:
 
 • Możliwość przeglądania informacji o kontrahentach pobranych z Dynamics podczas pracy w Outlooku. Na przykład można od razu podczas odebrania emaila uzyskać informacje o numerze telefonu, nazwie firmy oraz ostatnich rekordach zapisanych w Dynamics 365.
   
 • Integracja pozwala na połączenie wiadomości i spotkań z kontaktami zapisanymi w systemie Dynamics za pomocą wygodnego „jednego kliknięcia” z poziomu Outlooka.
   
 • Jeśli otrzymaliśmy wiadomość od nowego kontaktu, możemy znacznie szybciej dodać numer telefonu, zadania oraz spotkania do systemu Dynamics. 
   
 • Z poziomu Dynamics 365, możesz korzystać z książki adresowej zapisanej w Outlooku. 
   
 • Korzystanie z aplikacji Dynamics 365 wewnątrz Outlooka nie powinno wymagać dodatkowej prośby o logowanie do systemu.
 
 • Możliwość śledzenia maili z poziomu Dynamics 365.
 
 • Custom Entity oraz filtracja widoków. 
  Możliwość dostosowania informacji o poszczególnych kontaktach. Na przykład dla kontaktów handlowych możemy dodawać informacje o branży, firmie oraz numerze telefonu. Natomiast dla kontaktów wewnątrz organizacji może to być tylko nazwa stanowiska. Dane te mogą być odpowiednio filtrowane w Outlooku tak aby w zależności od rodzaju określonego kontaktu zmieniał się widok, tak by zaprezentować tylko te dane które są najbardziej potrzebne.


Poniżej kilka przykładów integracji Dynamics 365 z Outlookiem.

Po odebraniu wiadomości od razu widzimy informacje kontaktowe oraz historię aktywności.  

Źródło: Dynamics 365 for Outlook (COM add-in) Deprecation Playbook

Dodawanie nowych zadań i spotkań bezpośrednio z poziomu Outlooka.

Źródło: Dynamics 365 for Outlook (COM add-in) Deprecation Playbook

Dodawanie nowych kontaktów do Dynamics z poziomu Outlooka.

Źródło: Dynamics 365 for Outlook (COM add-in) Deprecation Playbook