Wycena online

Blog

JPK_VDEK od 1 października 2020
Przepisy dotyczące JPK VDEK wejdą w życie 1 października 2020r. Co należy wiedzieć na temat dostosowania Business Central do nowych wymogów ustawodawcy?
Pierwotnie zakładano że nowa struktura (JPK_VDEK) zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 (dla dużych przedsiębiorstw) oraz 1 lipca 2020 (dla małych przedsiębiorstw). Z powodów związanych pandemią COVID-19 nowe przepisy wejdą w życie od 1 października 2020 i będą obowiązywały wszystkich przedsiębiorców, którzy mają status czynnego podatnika VAT. 

JPK_VDEK - podstawowe informacje
Ministerstwo Finansów wdraża nowe rozwiązania w celu uproszczenia obowiązków sprawozdawczych.  JPK_VDEK to rozwiązanie, które z założenia powinno ułatwić obowiązki sprawozdawcze, gdyż łączy w sobie dotychczas odrębne deklaracje VAT-7/VAT-7K, JPK VAT i VAT-27. Ponadto, VDEK będzie obejmował załączniki w postaci: VAT-ZT, VAT-ZZ oraz VAT-ZD. W efekcie zmniejszy się liczba dokumentów, wysyłanych do Urzędu Skarbowego. 

JPK_VDEK będzie obsługiwany przez Dynamics 365 Business Central
Obowiązkiem przedsiębiorców jest poprawne prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z nowymi przepisami. Oznacza to, że przedsiębiorstwa korzystające z oprogramowania finansowo-księgowego muszą dostosować istniejące systemy oraz procedury do nowych struktur JPK. Firmy korzystające z Dynamics 365 Business Central powinny wiedzieć, że modyfikacja uwzględniająca JPK_VDEK została już przygotowana i będzie w pełni zgodna z nowymi wymogami ustawodawcy. 

Dynamics Development Center dostosowuje system Business Central do nowych struktur JPK na życzenie klienta. W tym celu wystarczy się skontaktować mailowo na adres contact@dynamicsdc.com