Wycena online

Blog

Popularne skróty klawiaturowe służące do wyszukiwania i filtrowania
W niniejszym artykule opisujemy skróty klawiaturowe pomagające w szybkim wyszukiwaniu i filtrowaniu informacji w Business Central.
Jak wiadomo w Business Central użytkownicy mają do dyspozycji wiele kombinacji skrótów klawiaturowych. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze skróty odnoszące się do wyszukiwania i filtrowania: 
 
  • ALT + Q - otwiera główną wyszukiwarkę  "POWIEDZ MI CO CHCESZ ZROBIĆ" 
 
  • F3 - przenosi do pola wyszukiwania
 
  • Shift + F3 - otwiera i zamyka okno filtrowania
    • Jeśli okienko służące do filtrowania nie jest otwarte, Ctrl + Shift  powoduje otworzenie okna i przenosi do pola wyszukiwania.
    • Jeśli okienko filtrów jest już otwarte, Ctrl + Shift zamyka je, ale nie usuwa żadnych dodanych filtrów.
 
  • Ctrl + Shift + Alt + F3 - powoduje zresetowanie ustawionych filtrów. Filtry wracają do domyślnych ustawień lub po prostu niefiltrowanego widoku. 
 
  • Ctrl + Enter - przenosi kursor z okna filtrowania do listy.

Przykładowy scenariusz użycia powyższych skrótów klawiaturowych
Załóżmy, że chcemy znaleźć zamówienia sprzedaży, które mają datę wcześniejszą niż styczeń 2020 i pochodzą od określonego klienta. W tej sytuacji można wykonać następujące kroki: 

1) SKRÓT KLAWIATUROWY ALT + Q, po czym wpisujemy Zamówienia sprzedaży.2) Klikamy na listę Zamówienia sprzedaży

3) SKRÓT KLAWIATUROWY F3 - zostajemy przeniesieni do wyszukiwarki w której wpisujemy odpowiedni numer nabywcy.
4) SKRÓT KLAWIATUROWY SHIFT + ALT + F3 - otwiera się okno filtrowania w którym możemy wpisać odpowiednie dane filtrujące. W opisywanej sytuacji szukamy dokumentów z datą wcześniejszą niż 30.01.2020 w związku z czym należy wpisać ">30.01.20"w polu filtra daty.Pełna lista skrótów klawiaturowych na: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/keyboard-shortcuts