Wycena online

Blog

Wdrożenie systemu przy użyciu jednej lub wielu bazy danych. Plusy i minusy.
Jakie są zalety oraz wady zastosowania jednej lub wielu baz danych? Kiedy na jakie rozwiązanie się zdecydować? 
Jakie są zalety oraz wady zastosowania jednej lub wielu baz danych? Kiedy na jakie rozwiązanie się zdecydować? 

Zastosowanie jednej bazy danych:
  • Możliwość korzystania z jednej puli licencji przez wszystkich użytkowników.
  • Konieczność zarządzania tylko jednym środowiskiem IT.
  • Tylko jedno miejsce do którego się logujemy, z poziomu którego oglądamy wszystkie spółki (szczególnie ważne dla takich osób jak Pan, który w przypadku logowania się do trzech różnych środowisk widziałby 3 nieco inne systemy – konieczność przeszkolenia się ze wszystkich z nich).
  • Niższy koszt jeśli dodajemy modyfikacje wspólne dla wszystkich krajów (w takiej sytuacji robimy to tylko w jednej bazie).
  • Możliwość konsolidacji danych na poziomie grupy.

Zastosowanie wielu baz danych:
  • Jeśli wprowadzamy modyfikację dla jednego kraju, nie ma konieczności testowania jej przez użytkowników z innych krajów (ponieważ mamy rozłączne bazy).
  • Jeśli pada nam serwer/maszyna wirtualna, to wyłącza się tylko jeden kraj, a nie cała baza.
  • Więcej firm w jednym systemie to więcej osób, które potencjalnie biorą udział w decyzji dot. tego, jakie modyfikacje instalujemy; co za tym idzie – bardziej skomplikowana ścieżka decyzyjna.