Wycena online

Szeroki zakres funkcjonalności

W dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach niemal zawsze dochodzi do sytuacji w której wykorzystywane oprogramowanie księgowe lub podstawowy system ERP przestają wystarczać.

Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie biznesowe oferujące szeroki zakres funkcjonalności o niespotykanym do tej pory poziomie integracji realizowanych procesów.
Sprawdź naszą wycenę online
i dowiedz się ile kosztuje wdrożenie Business Central

Zarządzanie finansami ​​​​​​​i księgowość

Zgodność z przepisami MSR i ustawy o rachunkowości

Należności i zobowiązania

 • Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy
 • Faktura pro-forma sprzedaży
 • Wybór konta bankowego na dokumentach sprzedaży
 • Monity i noty odsetkowe
 • Noty korygujące
 • Faktura korygująca sprzedaży
 • Faktury przedpłaty
 • Wiele kont należności / zobowiązań
 • Windykacja należności

Rachunek kosztów

 • Budżety kosztów
 • Alokacja kosztów

Księga główna

 • Plan kont
 • Budżety
 • Arkusze kont

VAT

 • Deklaracje VAT
 • VAT niezrealizowany
 • Rejestr VAT sprzedaży/zakupu
 • VAT nie do rozliczenia
 • Deklaracja VAT-UE
 • Data VAT
 • Przełożony VAT
 • Księgowanie pełnego VAT
 • Zamówienia i faktury wewnętrzne sprzedaży
 • Obsługa opłaty zwrotnej VAT

Zarządzanie wewnątrzksięgowe

Prognozowanie przepływów pieniężnych

 • Kalkulacja i księgowanie różnic kursowych w transakcjach bankowych

Księgowanie

 • Dzienniki główne
 • Wymiary księgowe
 • Dzienniki zmian
 • Komunikat z numerem zaksięgowanego dokumentu
 • Import kursów wymiany NBP
 • Księgowanie korekty (storno czerwone)
 • Procedury zamknięcia roku finansowego
 • Wielojęzyczność
 • Wielowalutowość
 • Konsolidacja
 • Intrastat

Zobacz Business
Central na żywo

+48 22 465 91 52