Wycena online

Lokalizacja PL

Lokalizacja Business Central
Lokalizacja systemu to pojęcie obejmujące dwie ważne kwestie:
 • Fakt że system jest dostosowany do lokalnych regulacji księgowych i prawnych
 • To że jest dostępny w lokalnym języku

Część lokalizacji wytwarza Microsoft, a część jest produkowana przez Partnerów Dynamics.

System Microsoft Dynamics 365 Business Central jest obecnie zlokalizowany na ok. 30 rynków. Jego wdrożenia natomiast mogą odbywać się na całym świecie, ponieważ istnieje globalna wersja systemu w1, którą można zastosować na wielu rynkach bez jej znaczącego dopasowywania. Ta wersja jest oczywiście dostępna w języku angielskim.

Polska lokalizacja Business Central on-premise jest dostępna od początku kwietnia 2019.

Polskie Funkcjonalności

Ogólne oraz analizy i raporty

 • Opis księgowania
 • Korygowanie kursów wymiany
 • Rejestry korekt kursów wymiany
 • Roczny plan amortyzacji
 • Intrastat
 • Dokument inwentaryzacji
 • Import kursów wymiany NBP
 • Zestawienie obrotów zald kont K/G
 • Dziennik K/G
 • Analityczny rejestr K/G
 • Szczegółowy bilans próbny
 • Zestawienie obrotów sald nabywcy/dostawcy
 • Analiza wiekowania

Należności i zobowiązania

 • Wydruki: faktury sprzedaży, faktury korygującej sprzedaży
 • Faktura korygująca sprzedaży
 • Potwierdzenie sald nabywcy/dostawcy

Podatek VAT

 • Data obowiązku VAT
 • Transakcje z VAT
 • Przełożony VAT
 • Rejestr  VAT sprzedaży/zakupu
 • Arkusz rozliczania VAT
 • Szczegółowe zapisy
 • Księgowanie pełnego VAT
 • Odwrotne obciążenie przy kupnie i sprzedaży
 • Pomiń w ewidencji VAT
 • Sprawdź status podatnika VAT
 • NIP w dzienniku 

Jednolity plik kontrolny

 • Ustawienia ogólne dla pliku JPK_VAT, dla pliku JPK_FA
 • Uruchamianie eksportu plików JPK
 • Generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA, JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG
 • Rejestr eksportu plików JPK

Poznaj naszych klientów

Dołącz do najlepiej poinformowanej
społeczności skupionej wokół
systemu Business Central