Wycena online

Polityka prywatności

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Dynamics Development Center Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.Jeśli masz pytania dotyczące ochrony Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres: office@dynamicsdc.com w tytule maila wpisując "Dane osobowe".
 
 1. W jaki sposób i w jakim celu zbierane są Twoje dane osobowe
  Dane osobowe mogą być zbierane w sposób automatyczny poprzez pliki cookies (więcej informacji: tutaj). Dzięki temu możemy analizować ruch na naszej stronie przy pomocy takich narzędzi jak np. Google Analytics czy SALESmanago. Podstawą prawną takiego naszego działania jest nasz prawnie uzasadniony interes tj. uprawnienie do analizowania ruchu na naszej stronie internetowej. Okres przechowywania danych: do ustania ich przydatności albo do czasu otrzymania Twojego sprzeciwu.
  Ponadto zbieramy tylko te dane, które chcesz nam udostępnić wypełniając jeden z naszych formularzy.
Twoje dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia nam:
 • Kontaktu ws. prezentacji DEMO systemu ERP
 • Kontaktu ws. przedstawienia oferty na wdrożenie systemu ERP
 • Przesłania zamówionych materiałów (np. katalogów, artykułów)
 • Realizacji zgłoszenia serwisowego
 • Dodania Ciebie do listy osób zapisanych na newsletter
 • Realizacji innych celów jasno określonych w obrębie formularza, który do nas wysyłasz (w powyższych sytuacjach, podstawą do przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoje żądanie, przesłane nam przed zawarciem umowy. Okres przechowywania danych: do czasu udzielenia Ci odpowiedzi oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń).
 • Dodania Ciebie do listy osób zapisanych na newsletter (wówczas podstawą do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Okres przechowywania danych: do czasu odwołania przez Ciebie zgody).
 
 1. Czy Twoje dane osobowe są przekazywane innym podmiotom?
  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych dostawców lub podwykonawców (w tym również podmioty spoza Unii Europejskiej), takich jak:
 • Google LLC - w celu wykorzystania narzędzi Google Analytics i Google Adwords
 • The Rocket Science Group - w celu wysyłki newslettera przy pomocy narzędzia MailChimp
 • Microsoft Corp – w celu przechowywania danych na serwerze poczty mailowej
Ponadto jeżeli z treści Twojego zapytania/maila wynika, że inny dostawca lepiej spełnia Twoje oczekiwania i znamy takiego dostawcę, za Twoją zgodą możemy przekazać mu kontakt do Ciebie.
 
 1. W jaki sposób przechowywane są Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe są przechowywane w sposób, który umożliwia dostęp do nich tylko uprawnionym użytkownikom z naszej organizacji (stosowane są indywidulane loginy i hasła). W ten sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.
 
 1. Jakie są moje prawa związane z moimi danymi osobowymi?
  W każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz  otrzymać kopię posiadanych przeze nas Twoich danych osobowych.
Możesz też od nas zawsze uzyskać informacje nt.:
a. celu przetwarzania Twoich danych,
b. jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
c. jak długo planujemy przechowywać Twoje dane.
 
Ponadto przysługuje Ci prawo do:
a. poprawiania lub usunięcia Twoich danych,
b. ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych dla celów marketingowych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 
W każdej z powyższych sytuacji możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
a. mailowo na adres: rodo@dynamicsdc.com
b. telefonicznie: 22 465 91 52
c. listownie: Dynamics Development Center Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
 
 1. Informacje dodatkowe
  Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).